Stichting Frequency richt zich op audiovisuele jongeren projecten voor jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 waarbij jongeren in achterstandssituaties centraal staan.

Onder begeleiding van een team dat de passie heeft deze jongeren te helpen bij het uitkomen van hun droom.
Het aanbod van professioneel audiovisueel studio materiaal biedt hen deze kans door in te spelen op hun belevingswereld , subculturen en bijbehorende muziekstijlen.

Communiceren & het leren van techniek waarbij wij de audiovisuele sector als gereedschap gebruiken.
Stichting Frequency levert een wezenlijke bijdrage aan ontwikkelingskansen van deze doelgroep en zet zich in voor een sociale cohesie binnen de samenleving.
Hierbij werken wij samen met onderwijsinstelingen en welzijnsinstellingen.